Teachings of the Nightcat

Initiatiejaar

”Op zoek naar de verborgen teachings van onze voormoeders?”

Teachings of the Nightcat
Intuïtief en creatief aan de slag met het verhaal via storytelling, free-writing, schilderen, sharing start: 16 december

In het kort

Een diep, verstild jaartraject dat een verschuiving in bewustzijn teweegbrengt. Werken met het inwijdingsverhaal The Nightcat from the North brengt je naar een receptief, helder aanwezig zijn en leert je hoe je de innerlijke stroom als richtsnoer kunt gaan gebruiken in je leven. Zo brengen deze Teachings je in vier concrete stappen ‘In lijn met jezelf’ en terug in verbinding met de oorspronkelijke vrouwelijke mystery teachings.

Teachings of the Nightcat

” Ik ben de Hoedster van de Levensboom. De spinster van het Web. Ik ga je voor op de Weg naar binnen. “

| Hoe zou het zijn als je de verborgen Teachings van je Voormoeders zou terugvinden?

| Hoe zou het voelen om in hun voetsporen te treden en in contact te staan met het Oude Weten?

| Hoe zou het zijn om vertrouwen in het Leven te hebben en te weten dat je goed bent zoals je bent?

| Wat zou het betekenen als je kunt luisteren naar de Wind?

| Hoe zou het zijn als je zesde zintuig (weer) aan zou staan?

| Je voetzolen de stem van de Aarde leren verstaan?

| Als je weet hoe je je interne kompas kunt gebruiken om zo de juiste weg voor jou te ’tracken’?

Teachings of the Nightcat

Deze Teachings nemen je mee op een innerlijke reis naar een Verschuiving in Bewustzijn, je leert je afstemmen op het overal aanwezige en alwetende Veld van bewustzijn in plaats van op de mind als leidraad. Dit Veld staat ook bekend als het Collectief Onbewuste, het Zelf, de Bron of het Orakel. De mysteriën spreken over de Grote Wereldziel oftewel de Anima Mundi. Alleen vanuit Yin komen we in verbinding met het Veld, wat leidt tot de voor ons juiste uitlijning. Van daaruit kunnen we met onze Yang kracht creëren en manifesteren. De Teachings of the Nightcat helpen je de verbinding met de vrouwelijke mysteriën te herstellen.

“The psychic depths are Nature. And Nature is Creative Life.”

Carl Gustav Jung

Het Veld

Dit bijzondere inwijdingsjaar zal gaan over het tracken van de Nightcat in je en het ontwikkelen van haar receptieve, hypersensitieve nachtbewustzijn. Zij loopt, ademt en leeft met heel haar wezen in dit Veld. Via dit bewustzijn staat zij in contact met de elementen, de zintuigen, de Droomwereld en met Moeder Aarde zelf. De Nightcat brengt ons de Mystery Teachings van onze verre voormoeders, die net als zij volledig in contact met het Veld stonden. Onze voormoeders leefden met open zintuigen en verbonden binnen met buiten en boven met beneden.

De Nightcat brengt ons de Mystery Teachings van onze verre voormoeders.

De Teachings gaan over Luisteren naar wat de Wind weet.

Nachtbewustzijn

De Nightcat is een Oorspronkelijk Wezen, een Oermoeder, die staat aan het begin van de Tijd. Zij weet waar te gaan en hoe te navigeren in en tussen de werelden. Afkomstig uit de Droomtijd is zij onze innerlijke sjamaan en een hoedster van het Orakel. Haar Teachings zullen je gidsen naar de Wet van Overeenstemming, waar binnen en buiten in resonantie zijn. Ze zullen gaan over het ontwikkelen van een Nachtbewustzijn, want dát is het bewustzijn dat in verbinding met het Veld staat. De Teachings gaan over Luisteren naar wat de Wind weet. Over De Diepe Wateren, waar we leren de stroom te volgen. We leren om onze eigen Mystery Tracker te worden. Degene die de wichelroede hanteert op zoek naar de innerlijke stroom.

The Hollow Bone Medicine

De essentie van de Teachings is The Hollow Bone Medicine.

Oftewel het Holle Buis medicijn. Het worden van een Holle Buis is wat ons opent voor “Dat wat er door ons Geboren Wil Worden.” Als Hollow Bone zijn we de Poort waardoor het Leven heen stroomt. We leren om ons ego te kalmeren en het Diepe Zelf te volgen. Zo worden we echt. We volgen ons eigen kompas, niet die van de familie of de samenleving. Daardoor worden we autonoom, en precies dán kunnen we onze ware plek innemen. We zijn dan exact wat onze omgeving nodig heeft om heel te zijn.

“We are the People we are waiting for and we have to step into our own Centre to create the World we Seek”.

The Nightcat komt ons hierbij assisteren!

De Nightcat leert ons vier stappen in het ontwikkelen van een bewustzijn dat op het Veld afgestemd is.

  • Volgen Wat Zich Aandient
  • Aandachtig Aanwezig Zijn
  • Expressie Geven
  • Luisteren naar de Respons

Programma

Elk van de vier stappen is onderdeel van de Mystery Teachings en samen vormen ze een inwijdingsreis. Per stap besteden we een dag vol met storytelling, cirkelwerk, sharing, bewustzijnsoefeningen, intuïtief schrijven en schilderen, labyrinth lopen en meer. Tussen de trainingsdagen in komen we online samen om via sharing het proces verder te verdiepen.

Blok 1 – Volgen Wat Zich Aandient

Nightcat is een ‘instinctual tracker’. Volgens de Inca traditie volgt de deze shapeshifter haar voeten door de jungle. Haar poten staan in contact met de ziel van Moeder Aarde en spreken dezelfde taal. Deze stap gaat over leren volgen wat zich aandient, in het besef dat we kunnen vertrouwen op de juistheid der dingen. We leren dingen niet persoonlijk te nemen en ze tegelijkertijd heel persoonlijk te ontvangen. We leren vooral Echt te zijn en echt te Zijn. Carl Jung zou zeggen dat deze stap gaat over het gevoelig worden voor de synchrone dimensie in je leven.

“Walk boldly through your life with an open, broken heart.” Joanna Macey The Reconnected

Blok 2 – Zijn Met Wat Is

De Nightcat leert ons Geduld. Wanneer we ‘onze neus volgen’, dan is de volgende stap om te blijven bij wat zich aandient. Blijven betekent je laten raken. Het betekent blijven luisteren. Vragen stellen met een open houding. Het betekent verdiepen. In het verhaal duiken. Verbanden leggen. Amplificeren zou Jung zeggen, oftewel de symbolische laag van je ervaring zoeken en op die manier een deur openen naar de archetypisch niveau.

Blok 3 – Expressie Geven Aan Wat In Je Is

De Nightcat leert ons om, wanneer we ons verhaal vinden, hier ook uiting aan te geven. Alleen wij kunnen met ons unieke verhaal, het collectieve verhaal van de mensheid compleet maken. Onze stem doet ertoe. Wij zijn er stukje van de puzzel. Door in de wereld te brengen wat in ons is, blijven we op de voor ons juiste weg en ook blijven we fysiek zowel als energetisch in balans. Niet uiten wat er in ons is, wat het dan ook is, zorgt voor obstructie. Expressie geven kan op vele manieren, in dit initiatiejaar werken we met intuitief schilderen en schrijven en beoefenen we de ambacht van ‘deep sharing’, wat zoveel betekent als ‘spreken vanuit je diepe echtheid’. De methode die je leert kun je op je eigen ambacht of kunstvorm toepassen, of je nu danst, dicht of wol vilt.

Blok 4 – Luisteren Naar de Respons

De Nightcat leert ons om de wereld om ons heen als Spiegel te zien. Wat zich aandient in ons leven, vertelt ons over de juiste weg voor ons. Met haar snorharen en fluweel zwarte vacht pikt de Nightcat subtiele signalen uit de omgeving, die zij als feedback gebruikt om te weten wat haar volgende stap zal zijn. Dit blok leert ons om de spiegels en feedback loop te herkennen. Hier leren we om spiegel informatie niet persoonlijk te nemen, maar wel serieus. Het leven, onze kinderen, de dingen die we meemaken, leren we zien als respons en als informatie over waar te gaan.

Wat leer je?

Je bewustzijn te openen en de stroom te volgen.

Te blijven bij wat zich in je voordoet, door het trainen van aanwezigheid.

Schaduwwerk toepassen zodat je bij innerlijke ervaringen als pijn, verdriet en angst kunt blijven.

Je creatieve impuls tracken en deze volgen, om via je handen naar buiten te brengen wat er door jou heen de wereld in wil komen.

Wat krijg je?

Vier live bijeenkomsten in de Yurt en op ons natuurterrein met o.a. een labyrint

Vier online cirkel bijeenkomsten via Zoom

Investering €555

gespreid betalen mogelijk


ENGLISH

Teachings of the Nightcat

Initiatic Year

The Teachings of the Nightcat are about a Change of Perspective. It will teach you how to track the Nightcat in you. She knows where to go. She stands at the beginning of Time, an Original Being. She is a keeper of the Dreamtime and she attends the Oracle. She can guide you towards Resonance, to finding your As Above So Below. This initiatic journey will be about Listening to the Wind. It will take you to Deep Waters. It will teach you how to become your own Mystery Tracker.

A course designed to bring you the medicine of The Hollow Bone. This experience of the hollow bone is the gateway to “Open up to what wants to Be Born”. As a hollow bone we are the gateways of life coming through, we learn how to quiet our ego and follow the deep Self, in order to become who we are meant to ‘from the beginning’.

The Nightcat teaches four archetypal steps of coming into mystical consciousness:

  • Allowing
  • Attending
  • Voicing
  • Listening

During four gatherings we touch them deeply through a.o. storytelling, free writing, conscious movement, sensory awareness, dreamwork, silence. During four online circles we share and deepen our process of every step.

The digital course (in English) includes:

Four digital day meetings

Four online circles

€777

payment in terms possible