Mijn Reis

Mijn reis langs Diepe Wateren

Het Nieuwe Matriarchaat is mijn persoonlijke beeld van hoe de Nieuwe Aarde eruit zou kunnen zien. De dingen die ik hier doe en waar ik mee werk zijn voortgekomen uit mijn intuïtieve, creatieve reis van de afgelopen vijftien jaar.

Werken met mijn nachtelijke dromen en het volgen van het Orakel leidde mij naar mijn plek, mijn Moedergrond. Naar de zusterwezens die de Bron hoeden. Het ging langs Diepe Wateren en naar de Wind Die Door de Bomen Ruist. Ik ontdekte dat wat er vanuit de stroom geboren wordt, is waar we naartoe bewegen. Door woord, beeld en klank krijgt dat wat aan de horizon gloort vorm. De Aarde zelf geeft antwoord op de Grote vragen in deze Tijd van Verandering.

The Medicine is in the Time

Het Orakel

Als kind dacht ik Wat ís er met de wereld?. Terwijl ik op zoek was naar wegen die het collectief zou kunnen nemen naar harmonie, ging het natuurlijk al die tijd ook en vooral over mijn eìgen weg naar harmonie en heel zijn. Dankzij veel omzwervingen leerde ik, onder andere door moeder te worden, hoe ik kon luisteren naar wat ik het Orakel ben gaan noemen.

Het Orakel is zoiets als de diepe Bron waar alles zijn Oorsprong en Lot of Bestemming vindt. Denk aan de Bron van de Nornen, waar zij de levens- of lotsdraden van elke ziel uit de Bron in het Grote Weefsel spinnen en weven. Door te luisteren naar wat die Diepe Wateren in me oproepen, volg ik wat zich aandient. Daarmee en daarbij zijn in echtheid is mijn levensweg geworden. Het is pionierswerk, dat volgen van de onderstroom, hoewel ik begin te merken dat er door steeds meer mensen, vrouwen vooral, en in steeds meer openheid over gesproken wordt. Laten we hopen dat dit betekent dat ´´Leven vanuit de Onderstroom´´ de toekomstige koers zal gaan zijn.

Sinds de geboorte van mijn derde kind, mijn dochter Ninook, is er iets veranderd in me. De transitie waarin ik me bevind en bevond is duidelijker geworden voor me. Ik als mens en, in mijn beleving, wij als mensheid zijn in transitie naar een manier van leven waarin het geheelde Vrouwelijke en Moederlijke de basis zal zijn waarop een gezond Mannelijke gebouwd kan worden. De Deep Feminine noem ik dat, en het is via de Deep Feminine dat ´Wat geboren wil worden´ de wereld in kan komen.

Geboorte is dé initiatie voor ons vrouwen. Het brengt ons volledig bij wat echt is in ons en we raken blijvend getransformeerd tot een nieuwe, rijpere versie van onszelf. Geboorte is een Poort naar de Deep Feminine. Wij zijn degenen die zoals Inanna de afdaling maken, sterven, en als wedergeboren Koningin van de Onderwereld boven komen. Rauw, sterk en echt. Sinds Ninook voel ik me meer vastberaden dan ooit om mijn eigen weg te gaan en achter mezelf te staan.

Writing down the Bones

Tijdens mijn reis heb ik gedaan wat mijn voormoeders deden: luisteren naar de Lotsvrouw die in me leeft. Ik heb gedaan wat La Loba, de Wolfsvrouw, doet. Ik ben gaan zingen voor wat levenloos en opgebaard lag in mijn verlaten woestijn. De botten wit geblakerd door een genadeloze zon. Ik ben gaan zitten en heb geluisterd. Ik heb mijn mond gehouden. Ik ben gaan zitten en ik heb geluisterd wat er in mij was. Zonder iets te willen. Zonder iets te weten. Zonder plan. Alleen ik en mijn botten. Writing down the Bones. Entering The Real.

In UteroEvelien van Leeuwen

Wat er geboren werd

Ik heb geluisterd. En Het begon te spreken. Van Diepe Wateren sprak het. Van de Grote Stroom der Dingen. Van toestaan. Van ruimte maken. Van wat er in mij geboren wil worden. Ik pakte mijn pen. Ik pakte mijn pencelen. Ik zong terwijl ik schreef. De tranen rolden af en aan terwijl ik schilderde. Ik herinnerde. Ik hervoelde. Ik vergaf. Ik begreep. Ik kwam thuis.

Uit mijn reis kwam veel aan het licht. Veel werd geboren en veel liet het leven. Leven en Dood en Herboren worden. Mijn weg riep mij en ik heb geantwoord. Mijn oren gespitst op haar stem. Mijn voeten tastend naar haar trilling in de grond.

Het Helen van de Moedergrond

Ik ben hier om mijn Moedergrond te helen. Om mijn Moederwond te genezen. Om mijn vrouwelijke kracht volledig te omarmen. Om mijn botten, huid, bloed te vertrouwen. Om liefde als uitgangspunt te nemen. Om de Grote Moeder in mijn dna te traceren en als Conscious Background Object in mijn veld te omarmen. Ik ben hier om het Medicijn te volgen die de wind mij aandraagt, die het water mij toereikt, die het vuur in mijn buik mij ingeeft.

Mijn weg is een mystieke weg, besefte ik me na Ninooks geboorte, en dat is ook wat ik kom brengen. Het pad van de Mystery Keeper. Vrouwen terugbrengen bij de Mystery Teachings van de Voormoeders. De clanmoeder in hen wekken, die haar familie of stam leidt, niet door wilskracht en het denken, maar door de Onderstroom te volgen.