Hoedsters

Op deze plek vind je een aantal van mijn werken. Zij vormen onderdeel van mijn reis met The Hollow Bone Medicine of de Deep Femine. Dit is het proces dat ik het Orakel noem. De Deep Feminine is de weg waarlangs het Orakel via haar maandraad in ons bewustzijn kan komen. Elk schilderij dat ik hier deel kwam voort uit een diep proces van: Openen, Volgen wat zich Aandient, Ruimte Geven aan wat Geboren wil Worden, Heel Nabij blijven en Luister naar het Antwoord.

Onze wereld heeft het nú nodig om het leven vanuit de cirkel te bekijken: alles is verbonden met alles. Niets staat los van elkaar. Als we híer iets aanraken, wordt er dáár ook iets aangeraakt. Verandering hier betekent verandering daar. Een zelf in balans is het begin van een wereld in balans. Het gaat erom uitgelijnd te zijn met onszelf. En dat is precies waar de Hoedsters ons bij kunnen helpen, want zij zijn het toonbeeld van uitlijning.

Zij spreken van De Oude Vrouw die in hun cellen leeft. Zij zijn niet lief en timide. Zij zijn sterk, wijs. Zij deinsen niet terug voor wat zij weten. Zij volgen wat in hen is. Zij weten hoe zij geboorte moeten geven aan wat klaar is om in de wereld te komen.

Sacred Womb – Sacred Blood | EH van Leeuwen

Wat wij nodig hebben is het wekken van het Gezonde Vrouwelijke en de Goede Moeder van binnen. Die hebben wij allemaal in ons. Of je je nou identificeert als man, vrouw, non-binair. Onze samenleving is lange tijd overwegend gestuurd vanuit het masculiene principe: doelgericht, groei, bouwen, sturing. Dit heeft ons veel gebracht. Het is belangrijk dat te blijven erkennen. Tegelijkertijd heeft het ons ook uit balans gebracht. Teveel doel, teveel sturing, teveel willen heeft ons uitgeput. Onze bron ligt droog, onze aarde zucht onder de grijpgrage honger naar meer, zonder daarvoor terug te krijgen.

Het is tijd om onze aandacht te verschuiven. Om tot rust te komen.

Om stil te worden.

Zodat we oor krijgen voor wat we van binnen allang weten.

We hebben oude wijsheid nodig.

We hebben een veilige hechting nodig. Aan onszelf. Aan elkaar.

We hebben goede moeders nodig, moeders die verbonden zijn met hun eigen moedergrond.

We hebben Oude Hoedsters voor een Nieuwe Tijd nodig. Poortwachters van wat heel maakt.

De Hoedsters

In mijn intuitïeve onderzoek zijn tot nu toe 3 Hoedsters naar voren gekomen. Zij representeren 3 feminiene principes die ons helpen om weer heel te worden, om de balans terug te vinden. Er zijn er vast nog meer. Ik open me voor een ontmoeting met hen. Tegelijkertijd is het óók waar dat ze allemaal onderdeel zijn van één enkel principe: The Sacred Feminine.

Nut Nebulae | Zij die de Hemelen draagt

Kiemvrouw | Zij die de Verloren Dochters thuisbrengt

Dakini | Zij die Het Oog van de Wereld is

Heqat | Zij die het Pad van de Donkere Maan bewandelt

Descent of Nut Nebulae | EH van Leeuwen

Nut Nebulae | Zij die de Hemelen draagt. Zij is moeder tot Isis, Voedster van het Leven.

Return of the Lost Daughters | E.H van Leeuwen

Kiem Vrouw – Zij die de verloren dochters thuisbrengt. Zij herkent wat jong en kwetsbaar is. Zij weet wat beschermd en gehoed moet worden.

Dakini – Eye of the World | EH van Leeuwen

Dakini | Zij die het Oog van de Wereld is. De ster van bewustzijn aan ons firmament.

The way of the Dark Moon | EH van Leeuwen

Heqat | Zij met het Donkere Gelaat. Zij is de Weg van de Donkere Maan. Zij is Hoedster van de donkere stroom.

Binnenkort vind je hier meer over de Hoedsters.