Hoedsters

Onze wereld heeft het nú nodig om het leven vanuit de cirkel te bekijken: alles is verbonden met alles. Niets staat los van elkaar. Als we híer iets aanraken, wordt er dáár ook iets aangeraakt. Verandering hier betekent verandering daar. Een zelf in balans is het begin van een wereld in balans.

Dat leidt tot de belangrijke vragen: Weet ik hoe ik mijzelf in balans breng? Luister ik naar mezelf, mijn lichaam? Versta ik mijn behoeftes? Weet ik hoe ik voor mezelf zorg? Weet ik hoe ik voor mijn omgeving zorg? Mijn gezin? Mijn stukje moedergrond? Heb ik contact met mijn intuïtie? Met die interne raadgevende stem die weet wat goed en gezond voor mij is? Herken ik de signalen?

Die stem is de Baba Yaga in ons. De Oude Vrouw. Zij is niet lief en timide. Zij is sterk, wijs. Zij deinst niet terug voor wat zij weet. Zij volgt wat in haar is. Zij weet hoe zij geboorte moet geven aan wat klaar is om in de wereld te komen.

Seed Woman and the Lost Daughters

Wat wij nodig hebben is het wekken van het Gezonde Vrouwelijke en de Goede Moeder van binnen. Die hebben wij allemaal in ons. Of je je nou identificeert als man, vrouw, non-binair. Onze samenleving is lange tijd overwegend gestuurd vanuit het masculiene principe: doelgericht, groei, bouwen, sturing. Dit heeft ons veel gebracht. Het is belangrijk dat te blijven erkennen. Tegelijkertijd heeft het ons ook uit balans gebracht. Teveel doel, teveel sturing, teveel willen heeft ons uitgeput. Onze bron ligt droog, onze aarde zucht onder de grijpgrage honger naar meer zonder daarvoor terug te krijgen.

Het is tijd om onze aandacht te verschuiven. Om tot rust te komen.

Om stil te worden.

Zodat we oor krijgen voor wat we van binnen allang weten.

We hebben oude wijsheid nodig.

We hebben een veilige hechting nodig. Aan onszelf. Aan elkaar.

We hebben goede moeders nodig, moeders die verbonden zijn met hun eigen moedergrond.

We hebben Oude Hoedsters voor een Nieuwe Tijd nodig. Poortwachters van wat heel maakt.

Descent of Nut Nebulae

In mijn intuitïeve onderzoek zijn tot nu toe 3 Hoedsters naar voren gekomen. Zij representeren 3 feminiene principes die ons helpen om weer heel te worden, om de balans terug te vinden. Er zijn er vast nog meer. Ik open me voor een ontmoeting met hen. Tegelijkertijd is het óók waar dat ze allemaal onderdeel zijn van één enkel principe: The Sacred Feminine.

Nut Nebulae – Zij die de Hemelen draagt. Zij is moeder tot Isis, Voedster van het Leven.

Kiem Vrouw – Zij die de verloren dochters thuisbrengt. Zij herkent wat jong en kwetsbaar is. Zij weet wat beschermd en gehoed moet worden.

Heqat – Zij met het Donkere Gelaat. Zij is de Weg van de Donkere Maan. Zij is Hoedster van de donkere stroom.

Binnenkort vind je hier meer over de Hoedsters.