Home

Platform voor Transitie

Het Nieuwe Matriarchaat is een platform voor transitie. Als samenleving staan we voor een Grote Kentering: we zijn onderweg naar een compleet nieuwe manier van denken, gedragen en dus leven. Leven in harmonie met alles om ons heen, in plaats van gericht op controle en onderdrukking. Hoe gaan we ons op een gezonde manier verhouden tot onze omgeving? Die in het groot, maar vooral ook die in het klein: de innerlijke omgeving. Het Grote Werk begint bij het Kleine Zelf.

Het Nieuwe Matriarchaat is als een archetypisch en levend beeld aan de horizon. Het is de metafoor voor een nieuwe manier van leven die continu in wording is. Wij zijn degenen die deze manier gaan invullen. Het is aan ons. We are the people we are waiting for.

Ik ben ervan overtuigd dat wij precies dàtgene in ons dragen wat nodig is voor balans in het systeem, of dit nu een familiesysteem is, een samenleving of een ecosysteem. Wij hoeven ‘alleen maar’ onszelf te zijn om bij te dragen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan in een samenleving waar autonomie en uniciteit alleen voorwaardelijk geaccepteerd worden en dan verliest het zijn kracht. De vraag is dus: Hoe komen we in lijn met onszelf terwijl we ook in relatie tot de ander blijven?

Door ons diep te verbinden met en trouw zijn aan onze innerlijke natuur en tegelijk respectvol te handelen naar onze omgeving. Dat vraagt een zelfacceptatie en het nemen van verantwoording over onszelf zonder schadelijk te zijn voor de omgeving. Dit vraagt om een nieuwe ethiek van ‘Acceptatie van de Ander als Ander, zonder verlies van het Zelf’. Er is veel te zeggen over hoe we daar komen. Over hoe we los kunnen komen van het oude systeem en via transitie bewegen naar die staat van uitlijning. Het Nieuwe Matriarchaat is een plek om dat te onderzoeken.

The Medicine is in the Time.

Anna Grazie

Het Medicijn

Het Medicijn is niet ‘out there’ het is ‘in here’. In wat in mij is. In wat in mij brandt. Siddert. Sist. Om aandacht krijst. Ik was de weg kwijt. Volgde de verkeerde adviezen. In verwarring en op een manier die haaks stond op mijzelf. Nu kan ik luisteren zonder ten onder te gaan. Ontvangen zonder willen of moeten. Het Medicijn is altijd nabij en het brengt ons altijd naar Wat Echt Is. Lees hier meer over hoe ik daar kwam.

Ik ben nog steeds lerende, maar ik weet nu hoe te luisteren. Dit is onderdeel van mijn medicijn. En ik kan het jou leren.

Hieronder volgen drie vormen waarop ik mijn medicijn overdraag.

De Nachtkat uit het Noorden – Eva Helena

Teachings of the Nightcat – The Hollow Bone

Op mijn reis ontmoette ik een oorspronkelijk wezen, The Nightcat of the North. Zij staat aan het begin van ons bestaan. Deze voormoeder leerde mij over ‘Je eigen stem terug vinden’. Over reizen in droomtijd en luisteren naar het diepe water. Ik heb haar teachings teruggebracht naar vier stappen die je brengen naar een diep en aandachtig bewustzijn. In deze initiatieweg zal ik je meenemen in haar medicijn. Op een reis naar het Mystieke Weten. Naar het medicijn van The Hollow Bone. Een inwijding in je diepste receptieve bron. Lees hier meer.

Hoedsters van de Nieuwe Aarde – orakel kaarten

Tijdens mijn reis ontmoette ik degenen ‘Die aan de Poorten van Verandering staan’. Zij zijn de Hoedsters van de Nieuwe Tijd en hun wijsheid kan ons door de Grote Kentering heen leiden. Lees hier meer.

Mother Bear in wording – Eva Helena

Return to Motherland – minifestival

Tijdens dit minifestival rond de herfstnachtevening nemen we een duik in Sacred Rootedness en Conscious Community. Hoe ziet de Moedergrond eruit? Hoe voelt en ruikt en proeft het? Lees hier meer.

Gebed voor de Hoedster

Hoedster van de Levensboom

Spinster van het Web

Deva van de Dag en Nacht.

Ga mij voor op de Weg

Want ik ben jouw dochter

En ik wil leven in jouw naam

Open Broken Heart