Home

Het Nieuwe Matriarchaat is een plek voor Mysterieonderwijs en een platform voor Nieuwe Aarde Transitie.

De Kentering

Als samenleving staan we voor een Grote Kentering: we zijn onderweg naar een andere manier van denken, gedragen en dus leven. De ons bekende manier werkt niet (meer). We bewegen van een ontwortelde staat naar een Oorspronkelijk Leven, in lijn met de kringloop der dingen. We zien in dat we als mens simpelweg natuur zijn en een intrinsiek onderdeel van het gehele ecosysteem. Zo komen we eindelijk terug van ons idee dat we los zouden staan van onze omgeving en dus kunnen doen wat we maar willen.

Mysterieonderwijs

Mijn onderzoek van de afgelopen tien jaar naar moederculturen, de Deep Feminine, dromen en het Orakel hebben geleid tot een aantal dingen, waaronder het mysterieonderwijs in de vorm van de Teachings of the Nightcat en het boek De Nachtkat uit het Noorden, waarop de Teachings gebaseerd zijn.

De Nachtkat uit het Noorden

Het verhaal De Nachtkat uit het Noorden (komt uit op 15 mei bij A3 uitgeverij) is een poëtische vertelling dat gaat over het verlies van en vervolgens herstel met leven vanuit de Onderstroom. Onze verre voormoeder leefden vanuit die Onderstroom en lieten zich erdoor leiden. Zij wisten dat zij er via de Deep Feminine mee in contact konden treden. Stuur een mail naar evelien@hetnieuwematriarchaat.nl als je De Nachtkat wilt reserveren!

Teachings of the Nightcat

In het unieke traject Teachings of the Nightcat volg je mysterieonderwijs in de traditie van onze matriarchale voormoeders en leer je terug in lijn met The Deep Feminine te komen. Zo ga je je weer bewust worden van de Onderstroom en kun je die gaan volgen. Die zal je brengen waar je moet zijn, dan kan er door jou heen geboren worden wat in de wereld wil komen via jou. Dit is The Hollow Bone Medicine

Nieuwe Aarde Platform

Een van de vragen van onze tijd is mijn inziens: Hoe gaan we ons op een gezonde manier verhouden tot onszelf en de omgeving? Die in het groot, ons persoonlijke en universele ecosysteem, maar ook die in het klein: de innerlijke omgeving. Zo binnen, zo buiten, zo boven, zo beneden. De antwoorden die we gaan vinden zullen bepalen hoe die Nieuwe Aarde eruit zal gaan zien. Met Nieuwe Aarde bedoel ik onze maatschappij en onze manier van leven die in transitie is tot een nieuwe vorm. Dit proces is zichtbaar in de collectieve beweging en komt tot uiting in onder andere: de herwaardering van inheemse culturen en leefwijzen, ‘me-too’, un-schooling, interesse in leef- en woongemeenschappen, een meer algemeen besef van toxische relatiestructuren enzovoorts. Samenvattend kunnen we zeggen dat het gaat over: de herwaardering van het vrouwelijke.

Beeld aan de horizon

Het Nieuwe Matriarchaat is een archetypisch en levend beeld aan de horizon. Het is de metafoor voor die oude/nieuwe manier van leven die continu in wording is. Het gaat over Moeder in het Centrum, over Zijn en Openstellen en Laten Leiden door wat er in ons geboren wordt. Wij zijn degenen die deze manier gaan invullen. Het is aan ons. We are the people we are waiting for. Tijdens het festival Return to Motherland onderzoeken we hoe we weer oorspronkelijk kunnen leven met de Grote Moeder als veilige, verdraagzame, compassievolle basis.

Ecosysteem in balans

Ik ben ervan overtuigd dat wij precies dàtgene in ons dragen dat nodig is voor balans in het systeem, of dit nu een familiesysteem is, een samenleving of een ecosysteem. Wij hoeven ‘alleen maar’ onszelf te zijn om bij te dragen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan in een samenleving waar autonomie en uniciteit alleen voorwaardelijk geaccepteerd worden en dan verliest het zijn kracht. De vraag is dus: Hoe komen we in lijn met onszelf terwijl we ook in relatie tot de ander blijven?

Trouw aan het Zelf met Respect voor de Ander

Door ons diep te verbinden met en trouw zijn aan onze innerlijke natuur en tegelijk respectvol te handelen naar onze omgeving. Dat vraagt een zelfacceptatie en het nemen van verantwoording over onszelf zonder schadelijk te zijn voor de omgeving. Dit vraagt om een nieuwe ethiek van ‘Acceptatie van de Ander als Ander, zonder verlies van het Zelf’. Er is veel te zeggen over hoe we daar komen. Over hoe we los kunnen komen van het oude systeem en via transitie bewegen naar die staat van uitlijning. Het Nieuwe Matriarchaat is een plek om dat te onderzoeken.

The Medicine is in the Time.

Return to Motherland festival 2023

Het Medicijn

Het Medicijn is niet ‘out there’ het is ‘in here’. In wat in ons is. In wat brandt. Siddert. Sist. Om aandacht krijst.

Mijn eigen weg ging langs omwegen die geen omwegen waren, over hobbels en door kuilen. Ik ben de weg kwijt geweest en ik vond haar weer. Volgde de verkeerde adviezen, leerde aan mezelf te twijfelen. In verwarring en op een manier die haaks stond op mijzelf. Toen ik de diepe wateren begon te volgen, leerde ik afstemmen, volgen, uiten en weer luisteren. Ik leerde de teachings van mijn voormoeders die vrij waren in hart en ziel.

Nu kan ik luisteren zonder ten onder te gaan. Ontvangen zonder willen of moeten. Het Medicijn is altijd nabij en het brengt ons altijd naar Wat Echt Is. Lees hier meer over hoe ik daar kwam.

Ik ben nog steeds lerende, maar ik weet nu hoe te luisteren. Dit is onderdeel van mijn medicijn. En ik kan het jou leren.

Hieronder volgen drie vormen waarop ik mijn medicijn overdraag.

De Nachtkat uit het Noorden – Eva Helena

Teachings of the Nightcat – The Hollow Bone

Op mijn reis ontmoette ik een oorspronkelijk wezen, The Nightcat of the North. Zij staat aan het begin van ons bestaan. Deze voormoeder leerde mij over ‘Je eigen stem terug vinden’. Over reizen in droomtijd en luisteren naar het diepe water. Ik heb haar teachings teruggebracht naar vier stappen mysterieonderwijs die je brengen naar een diep en aandachtig bewustzijn. In deze initiatieweg zal ik je meenemen in haar medicijn. Op een reis naar het Mystieke Weten. Naar het medicijn van The Hollow Bone. Een inwijding in je diepste receptieve bron. Lees hier meer.

Hoedsters van de Nieuwe Aarde – orakel kaarten

Tijdens mijn reis ontmoette ik degenen ‘Die aan de Poorten van Verandering staan’. Zij zijn de Hoedsters van de Nieuwe Tijd en hun wijsheid kan ons door de Grote Kentering heen leiden. Lees hier meer.

Keepers of the Well – EH van Leeuwen

Return to Motherland

Tribe | Deep Dive | Thrive

Tijdens dit festival nemen we een duik in Oorspronkelijk Leven. We onderzoeken hoe we weer samen met onze stam kunnen leven, hoe we in de diepe wateren kunnen duiken en hoe we kunnen worden tot en floreren in wie we zijn. Hoe ziet de Moedergrond eruit? Hoe voelt en ruikt en proeft het? Lees hier meer.

Gebed voor de Hoedster

Hoedster van de Levensboom

Spinster van het Web

Deva van de Dag en Nacht.

Ga mij voor op de Weg

Want ik ben jouw dochter

En ik wil leven in jouw naam

Open Broken Heart